Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūdavos mūšio paminklai

buvusi kolona ir 1735 pastatytas (vėliau perstatytas) paminklas Vokiečių ordino maršalui Heningui Schindekopfui.

Rūdavõs mšio pamiñklai. XVII a. istorikas Christophas Hartknochas mini koloną prie Rūdavos. Yra žinių, kad XVIII a. pradžioje prie Transavos buvo apirusi kolona (gal ta pati, kurią mini Ch. Hartknochas). 1735 buvo pastatytas 12 pėdų ir 8 colių aukščio paminklas su vokišku įrašu: 1370 m. vasario 17 čia žuvo Algirdo ir Kęstučio nugalėtojas Vokiečių ordino maršalas Heningas Schindekopfas. Šventinant paminklą, be svečių, dalyvavo valsčių seniūnų vadovaujami Rūdavos, Labotos ir Transavos gyventojai. 1736 paminklas buvo suniokotas, dingo ir lenta su minėtu užrašu. 1835 paminklas buvo atnaujintas, o 1870 – mūšio jubiliejaus metais – perstatytas. Įrašas toks: Rūdavos mūšis 1370. Čia didvyrio mirtimi žuvo riteris Schindekopfas. Renow, 1835. Renovuota 1870. Dabar paminklas yra nedidelėse rusiškose kapinaitėse. Paminklo vietą žemėlapyje nurodė ir XIX a. istorikas Teodoras Narbutas.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Rūdavos mūšio paminklas, 1835 / Litografija saugoma: Kupferstich kabinet, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz