Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Romuva“

Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija.

„Romuvà“, Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija, įkurta 1930 I 30. Pavadinta pagal senųjų prūsų kulto vietą (šventovę), vienodai vadintą lietuvių, latvių, prūsų, jotvingių, latgaliečių ir kuršių. „Romuva“ kėlė visų baltų vienybės idėją, priešpastatė ją kylančioms naujo pasaulinio karo grėsmėms. Tarp studentų propagavo baltų žemių susigrąžinimo, baltų valstybių santarvės, jų valstybingumo stiprinimo idėjas. Skatino išlaikyti tautines tradicijas, ugdyti narių draugiškumą, drausmę, aukštą dorovę, garbės jausmą. „Romuva“ 1932 IV 25 pasiskirstė į 4 grupes – prūsų (pirmininkas Albinas Briedis), latvių, Vilniaus ir jotvingių, Lietuvos mažumų. „Romuvos“ narių kepurių ir kitos atributikos spalvos – tamsiai raudona, balta ir žalia. Turėjo himną (kompozitorius Aleksandras Kačanauskas). Aktualius straipsnius A. Umbras publikavo laikraštyje Tėvų žemė, vėliau jie išleisti atskira knyga Prūsai – ketvirtas Baltijos narys (1934). Nagrinėtos temos: lenkų ir vokiečių paktas, vadinamasis koridorius; Rytprūsiai ir vokiečių planai; Prūsija – kolonija; Baltija – baltams. Korporacijos veiklai vadovavo senjorai A. Lukoševičius ir A. Briedis (1932 VI 6–XII 14) bei prezidiumo nariai. Garbės filisteris nuo 1932 buvo Vydūnas.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: „Romuvos ąžuolas“ – Mato Pretorijaus veikalo „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ rankraščio iliustracija, XVII a.

Iliustracija: Romuva / Iš B. Stadzevičiaus leidinio 1930. Iš Kazio Rimto Tarabildos rinkinio