Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rokų mokykla

Rokose nuo 1737 veikusi mokykla.

Rokų mokykla įsteigta 1737. Mediniame 2 kambarių namuke buvo klasė ir kambarys šulmistrui gyventi. Pagausėjus mokinių, pastatytas erdvesnis namas. Be klasės, jame numatyta atskira patalpa mokytojui, nedidelė virtuvė ir sandėliukas daiktams bei maisto produktams laikyti. Tipinė raudonų plytų mūrinė mokykla išmūryta 1860–1861. Ją lankė Butkų, Juodikių, Voveriškių, Žiokų ir Rokų kaimų vaikai. Mokytojavo Froesė, nuo 1839 E. Hermenau (Ylavos mokytojų seminarijos absolventas), 1878–1882 Meyeris, 1882–1895 G. Raschowskis, 1895–1900 L. Gildė, 1900–1910 W. Fiezas, 1911–1921 H. Szardeningas. Pastarojo darbo metais mokykla tapo dviklase. Toliau vaikus mokė Haackas (1921–1923), Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis, mokymo knygų parengėjas Jonas Užpurvis (1923–1933), tą pačią seminariją baigęs M. Sprogys. Dėstyta lietuvių kalba. 1927 Rokų mokyklą lankė 52 (50 lietuvių, 2 vokiečiai), 1936 – 47 moksleiviai, čia mokėsi būsimasis lietuvių kultūros veikėjas, medicinos mokslų dr. Vilius Ašmys.

Albertas Juška

Iliustracija: Rokų pradinės mokyklos moksleiviai su mokytoju Jonu Užpurviu, 1929 / Iš Viliaus Ašmio šeimos albumo