Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robertas Varnas

XX–XXI a. lietuvių choro dirigentas.

Vanas Robertas 1930 X 10 Mažeikiuose 2015 IV 22 Klaipėdoje, choro dirigentas. 1949–1953 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. Iš savo dėstytojų Klemenso Griauzdės ir Juozo Matučio perėmė ikikarines klaipėdiškių muzikos tradicijas. 1953–1958 studijavo chorinį dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1958–1967 dėstė Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokykloje. Nuo 1958 Klaipėdos Liaudies operos teatro chormeisteris, 1960–1964 meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. 1964–1967 Kretingos Gintaro choro vadovas, 1968–1982 Kauno politechnikos instituto Jaunystė choro vadovas. 1982–1995 dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetuose (doc., 1985), nuo 1995 Klaipėdos universiteto Menų fakultete (1996–1998 šio fakulteto dekanas). 1955–1965 respublikinių dainų švenčių Klaipėdos zonos konsultantas. Rūpinosi chorų dirigentų kvalifikacijos kėlimu, repertuaru, skatino lietuviškos kultūros atgimimą pajūryje, Lietuvos ir užsienio chorinio dainavimo konkursuose demonstravo aukštą dirigavimo meistriškumą. Inicijavo mokslinių konferencijų ciklą Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinė kultūra (1989, 1992, 1994), įkūrė ir kuravo lietuvių išeivijos muzikos archyvą, kurio fondai 2000 perduoti Klaipėdos universiteto muzikologijos institutui. Parašė straipsnių ir metodinių darbų: Apie dirigavimo techniką, Stilistika ir interpretacija. Choro muzika (abu 2007), monografiją Nomen nescio (2007; skirta lietuvių išeivijos muzikui kun.žigui jėzuitui Bruno Markaičiui), Vakarų Lietuvos chorinės kultūros metraščių rinkinį Aukuras (2008, su kitais). Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“, tęsiančio Klaipėdos Aidos choro, Tilžės lietuvių giedotojų draugijos tradicijas, steigėjas, tarybos pirmininkas (1988–2002), Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo ir Lietuvos muzikos draugijos narys. Lietuvos (1970, 1980, 1985), Tautinės (1990), Pasaulio lietuvių (1994), Gaudeamus (1968, 1971, 1974, 1978, 1981) dainų švenčių vyriausiasis dirigentas. Lietuvos nusipelnęs artistas (1975). Lietuvos liaudies kultūros centro prizas Aukso paukštė – Lietuvos chorų maestro nominacija (2000), ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius.

L: Muzikos enciklopedija, t. 3. V., 2007.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Robertas Varnas