Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rimantas Jasas

XX a. lietuvių istorikas, Lietuvos istorijos šaltinių skelbėjas ir vertėjas.

Jãsas Rimantas 1929 VI 1 Šiauliuose 2002 I 25 Vilniuje, lietuvių istorikas, Lietuvos istorijos šaltinių skelbėjas ir vertėjas. 1957 baigė Vilniaus universitetą. 1957–1968 dirbo Lietuvos istorijos institute, 1976–1979 Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje, 1968–1975 ir nuo 1979 dirbo Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje. Gilinosi į XIII–XVI a. ir 1788–1794 Lietuvos istoriją. Kolektyviniame darbe Lietuvių karas su kryžiuočiais (1964) nušvietė Lietuvos valstybės, prūsų, jotvingių, žiemgalių kovą prieš Vokiečių ir Livonijos ordinus po Saulės mūšio (1236) iki XIII a. pabaigos. Parašė vienintelę lietuvių istoriografijoje apybraižą Didysis prūsų sukilimas (1959) apie XIII a. prūsų sukilėlių vadą Herkų Mantą. Iš lotynų kalbos išvertė XIV a. pabaigos Vygando Marburgiečio kroniką Cronica Nova Prutenica, 1999 [Naujoji Prūsijos kronika]. Paskelbė Lietuvos MA bibliotekoje saugomų XVIII a.–XX a. I pusės Hugo Scheu Šilutės dvaro archyvo ir istoriko Konstantino Jablonskio (1892–1960) rankraštinio palikimo aprašymus. Svarbiausias darbas – XVI a. I ketvirčio Bychovco kronikos vertimas iš LDK kanceliarinės slavų kalbos į lietuvių kalbą su plačiais moksliniais komentarais. Iš lenkų kalbos išvertė: Teodoro Narbuto Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1, 1835 [Lietuvių tautos istorija, t. 1, 1992], Lietuvos istorijos šaltinių rinkinį Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 1.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Rimantas Jasas, 1996 / Iš Algirdo Matulevičiaus rinkinio