Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Retava

vieno spėjamojo Nadruvos valsčiaus pavadinimas, paminėtas Dusburgo kronikoje.

Retava (lot. Rethowi), vieno spėjamojo Nadruvos valsčiaus (lot. territorium, sen. vok. gebit) pavadinimas, paminėtas Dusburgo kronikoje. Antano Salio nuomone, prūsiškai turėjo skambėti Reitava. Kronikoje minimos 2 Retavos pilys, tačiau jų vardai nenurodyti. Kadangi Retava minima pirmojo žygio į Nadruvą aprašyme, tai ji turėjo būti netoli Sembos, iš kur pradėtas Nadruvos puolimas (1274). Retavos ūkinį lygį rodo kronikos teiginys, kad pilys buvo užimtos po ilgų kovų, o grobį sudarė tiek arklių, gyvulių bei visokiausių daiktų, kad vos ne vos įstengė šitai išgabenti.

L: Salys A. Baltų kalbos, tautos bei viltys. V., 1985.

Jurgis Mališauskas