Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reinhold von Saucken

Rainoldas fon Zaukenas, XX a. Vokietijos diplomatas, politikos veikėjas.

Saucken Reinhold von (Rainoldas fon Záukenas) 1899 VII 7Karaliaučiuje 1966 V 5Miunchene), Vokietijos diplomatas, politikos veikėjas. Būta tvirtinimų, jog Sauckenas yra dar XIV a. į Kryžiuočių ordino valstybę pasitraukusių lietuvių Saukų palikuonis (vokiškų šaltinių duomenimis, giminė kilusi iš Prūsų Olandijos ir čia žinoma jau 1339). Studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1925 Vokietijos pasiuntinybės sekretorius Maskvoje, nuo 1926 – konsulas Aleksandrijoje (Egiptas). 1928 grąžintas į Vokietiją, paskirtas jos Užsienio reikalų ministerijos spaudos atstovu. Nuo 1934 VIII 8 Vokietijos generalinis konsulas Klaipėdoje (konsulate dirbo 2 vicekonsulai, 40 konsulato sekretoriaus statuso darbuotojų, turėjo slaptąją policiją, stambių pinigų sumų operatyvinėms užduotims). Diplomatiniu paštu bei per kurjerius į konsulatą iš Karaliaučiaus, Tilžės plaukė stambios pinigų sumos Teodoro Sasso ir Ernsto Neumanno vadovaujamoms partijoms, čia gabenta, saugota, o vėliau platinta agitacinė literatūra. Rengiant Molotovo-Ribbentropo paktą, Sauckenas vadovavo Vokietijos delegacijai, derinusiai naująsias šių valstybių sienas. Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui ir Vokietijos kariuomenei okupavus Ukrainą pasiųstas Užsienio reikalų ministerijos atstovu prie čia sudarytos šio krašto vokiečių administracijos. Pasibaigus karui gyveno Miunchene, palaikė ryšius su išeiviais iš Klaipėdos krašto.

L: Forstreuter K., Gause F. Altpreussische Biographie. Bd. III. Marburg–Lahn, 1975.

Albertas Juška