Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reinhard Wenskus

Rainardas Venskus, XX a. istorikas.

Wenskus Reinhard (Rainardas Veñskus) 1916 III 10Saugose 2002 VII 5Göttingene, istorikas. Habil. dr. (1959). Mokėsi Hercogo Albrechto mokykloje Tilžėje. Tolesnėms studijoms tėvai neturėjo pinigų, todėl R. Wenskus pradėjo dirbti uoste, vėliau pašauktas į Vokietijos armiją. Po 1945 Marburgo universitete pradėjo studijuoti etnologiją, istoriją, germanistiką. 1954 parašė Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt [Studija apie Brunono Kverfurtiečio istorinių ir politinių minčių pasaulį]. Tai paskatino jį tirti Prūsos istoriją. 1959 parašė disertaciją Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, 1961 [Giminių susidarymas ir sandara. Genčių formavimasis ankstyvaisiais viduramžiais], joje daug vietos skyrė Rytų Europai ir baltų gentims. Straipsnyje Pytheas und der Bernsteinhandel, 1985 [Pytheas ir prekyba gintaru] plačiai aptarta prekyba gintaru Baltijos ir Šiaurės jūrose. Po 1963 R. Wenskus persikėlė į Göttingeną, čia rado iš Karaliaučiaus perkeltų Kryžiuočių ordino archyvo aktų. Parašė daug straipsnių, skirtų Prūsijos istorijai: Kleinverbände und Kleinräume bei den Preußen des Samlandes, 1964 [Sembos prūsų mažosios sąjungos ir erdvės], Über einige Probleme der Sozialordnung der Prussen, 1968 [Apie kai kurias prūsų socialinės santvarkos problemas], Das Ordensland Preußen als Territorialstaat des 14. Jahrhunderts, 1970 [Ordino valstybė Prūsija, kaip teritorinė 14 a. valstybė], Der Deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung des Preußenlandes mit besonderer Berücksichtigung der Siedlung, 1975 [Vokiečių ordinas ir Prūsijos nevokiečiai; ypatingas dėmesys gyvenvietėms], Studien zur Geschichte der Ritterschaft im Ordensland Preußen, 1982 [Riterystės istorijos Ordino valstybėje Prūsijoje studijos]. Tyrinėdamas prūsų istoriją R. Wenskus taikė originalų vietovardžių ir archeologinės sintezės metodą. Jis neigė, jog Ordinas išnaikino visus prūsus, ir aiškino, kad praeitis buvo daug įvairiapusiškesnė. Tyrė, kaip Prūsijoje susikūrė vokiečių, prūsų ir lenkų bajorija. Aktyviai bendradarbiavo su lenkų mokslininkais.