Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raugpatis

Raugų Žemėpatis, Rūgutis, dievas, globojantis namų rūgštį.

Raugpatis, Raugų Žemėpatis, Rūgutis, dievas, globojantis namų rūgštį; nuo jo priklauso duonos ir kitų raugintų valgių, alaus, midaus kokybė ir skonis. Minimas XVI–XVII a. šaltiniuose. Anot Jono Lasickio, Raugų Žemėpačiui (Rauguzemepati) buvo aukojamas pirmas alaus ar midaus gurkšnis iš statinės (Nulaidimos), panašiai, kaip Gabijai – pirmas iškeptos duonos kepaliukas. Pirmąjį alaus ąsotį, skirtą Raugpačiui, geria tik šeimos tėvas (jam nesant – motina). Motiejus Strijkovskis 1582 mini Rūgutį (Ruguczis – rūgščių ir raugintų patiekalų dievą), kuriam aukodavo raibas vištytes. XVII a. pabaigoje Matas Pretorijus Raugpatį (Raugupatis) aprašo kaip dievą, skatinantį rūgimą, kai alus gerai vaikščioja, tešla gerai kyla. Raugpačio vardas reiškia raugo pats, t. y. raugo šeimininkas, viešpatis. Raugpatis priklauso namų dievų grupei, tačiau jis, kaip ir židinio deivė Gabija (prūsų Panikė), yra susijęs ne tik su namais bei sodyba, bet ir su šeimos, giminės samprata (plg. posakį visą giminę į krūvą sutraukė, t. y. labai rūgštu), todėl tekėdama marti veždavosi rūgštį – duonos ir alaus, kaip ir savo šeimos židinio ugnies, kurią sujungdavo su vyro šeimos ugnimi.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sud. N. Vėlius, t. 2. V., 2001; t. 3, 2003; Pretorijus M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / parengė I. Lukšaitė, t. 3. V., 2006.

Daiva Vaitkevičienė