Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rambynas“

Lino ir Rasos Veselkų sodyba Elgine, Ontarijo provincijoje (Kanada).

„Rambýnas“, Lino ir Rasos Veselkų sodyba Elgine, Ontarijo provincijoje (Kanada), Rideau ežero apylinkėje. 1970 Aldona ir Kazys Veselkai įsigijo 100 akrų žemės prie ežero su aukštu stačiu kalnu, kurį pavadino Rambynu. 1992 Rasa Krokytė-Veselkienė ir Linas Veselka ten pradėjo kurti sodybą. Priešais Rambyną pastatytas apvalus aukuras iš akmenų, prie kurio stovi medinis kryžius, koplytstulpis su rūpintojėliu ir šventojo Kazimiero skulptūra (sukurti Lietuvos tautodailininkų). Retkarčiais prie aukuro kunigas laiko Mišias. Rambyne kaupiami lietuvių liaudies meno dirbiniai bei meno kūriniai muziejui. Įsteigta audimo studija. Nuo 1997 sodyboje vyksta Lietuvių tautodailės instituto išeivijoje susirinkimai, t. p. rengiamos paskaitos, rodomi videofilmai apie lietuvių liaudies meną (įrašyti dailininko Antano Tamošaičio). Čia pasodinta liepa ir ąžuolas Anastazijos ir Antano Tamošaičių garbei.

Ambrasas K. J. „Rambyno sodyboje“ // Katalikų pasaulis. 1997. nr. 11; Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje. Kanada, 2000.

Aldona Veselkienė