Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Radvilos

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė.

Rãdvilos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė. Per Boguslavą Radvilą ir jo dukrą Liudviką Karoliną Radvilaitę palaikė įvairius ryšius su Prūsija. Pvz., Boguslavas Radvila, būdamas Prūsijos valdytoju, šelpė gausius savo giminaičius iš LDK (Vokietijos archyvuose išlikę daug prašytojų iš Žemaitijos ir kitų laiškų). Prūsijoje ir kitur apsigyvenę Radvilų palikuonys vadinosi sulenkinta pavarde Radziwill. Pasižymėjo Antanas Henrikas Radvila (Anton Heinrich (Antoni Henryk) Radziwiłł; 1775 Vilniuje–1833 Berlyne, kunigaikštis, Nesvyžiaus ir Olykos hercogas, Lenkijos ir Prūsijos politikas, kompozitorius, violončelininkas, muzikos mecenatas), jo sūnus Boguslavas jaunesnysis (1809–1873, Prūsijos politikos veikėjas), Elžbieta Radvilaitė (Elisa Radziwill, 1803–1834), Teklė Rožė Radvilaitė (Thekla, Tekla Roza Radziwill, 1703–1747) ir kiti, gyvenę Berlyne ir kitur. Žinomas dailininkas Franzas Radziwillas (1895–1983), Vokietijoje gyveno Gertrud Radzivil (gim. Brasat – Brazaitė, g. 1916 Baltupėnuose Ragainės aps.). Lietuvos Atgimimo metais Heinzas Radziwillas padėjo Klaipėdoje atstatyti paminklą Simonui Dachui ir Anikei iš Toravos („Ännchen von Tharau e. Verein“ ).

L: LE; Archenholz B. v. Die verlassener Schlösser. 3 Aufl. Berlin u.a., 1967; Gause F. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. 2 Aufl. II Bd. Köln u.a., 1996; Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Prestel.

Iliustracija: Heinzas Radziwillas, 1992