Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liudvika Karolina Radvilaitė

Luise Charlotte Radziwill, XVII a. reformatų veikėja.

Radviláitė Liudvika Karolina, Luise Charlotte Radziwill 1667 II 27Karaliaučiuje 1695 III 25Brzege, reformatų veikėja. Boguslavo Radvilos duktė. Paskutinioji iš Biržų ir Dubingių Radvilų giminės. Ištekėjusi už Brandenburgo markgrafo Liudviko, gyveno Karaliaučiuje ir Berlyne. Materialiai rėmė daugelį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) evangelikų reformatų bendruomenių, įsteigė stipendijas lietuviams evangelikams reformatams studijuojantiems Karaliaučiaus, Frankfurto prie Oderio ir Berlyno universitetuose. 1695 testamentu užrašė 5000 auksinų evangelikų reformatų kunigo S. Bitnerio Naujajam Testamentui lietuvių kalba išleisti (išspausdintas 1701). Radvilaitės lėšomis 1680 išleisto elementoriaus katekizmo Pradžia pamokslo dėl mažų vaikelių 200 egzempliorių išsiųsta LDK reformatams (nurodė jį nemokamai platinti). Savo lėšomis parėmė kontrafakcinę Knygos nobažnystės krikščioniškos (nurodyta, kad išspausdinta 1653 Kėdainiuose) leidybą 1684 Karaliaučiuje.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 43, 59; LE.

MLEA

Vladas Pupšys

Iliustracija: Medalis. Liudvika Karolina Radvilaitė, 1675