Mažosios Lietuvos
enciklopedija

psalmės

Biblijos literatūros žanras; judėjų ir krikščionių religinė giesmė.

psálmės, Biblijos literatūros žanras; judėjų ir krikščionių religinė giesmė. Psalmių rinkinys sudaro atskirą Senojo Testamento knygą. Protestantų bažnyčioms psalmės yra reikšmingiausia ir reikalingiausia Biblijos dalis. XVI a. M. Mažvydo Giesmėse chrikščioniškose pirmosios psalmės išverstos į lietuvių kalbą. Visas 150 psalmių pirmasis išvertė Jonas Bretkūnas. Jonas Rėza pirmasis parengė spaudai J. Bretkūno išverstas Dovydo psalmes. Pirmasis Psalteru Dovydo leidimas išėjo 1625. Tekstas (iš viso 520 psalmių) spausdintas lygiagrečiai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Psalmynas pirmiausia buvo skirtas pastoraciniam darbui. Vėliau psalmių paskelbta įvairiuose giesmynuose. S. Slavačinskis savo giesmyne (1646) išspausdino 47 psalmes, išverstas iš lenkų poeto J. Kochanovskio Dovydo psalmyno. Knygos nobažnystės krikščioniškos 1653 vieną dalį sudarė S.Jaugelio Telegos psalmės Psolmai Dovyda šventa. Psalmių buvo išspausdinta ir vėlesniuose giesmynuose, jų įėjo į Biblijos vertimų leidimus. Johannas Jacobas Quandtas iš naujo paredagavęs J. Rėzos Psaltera Dovydo (1728) išleido drauge su Naujuoju Testamentu (1740, 1749). Taip daryta ir vėliau.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga, V., 1996.

Iliustracija: Kunigo Jono Bretkūno išverstų ir Jono Rėzos išleistų „Dovydo psalmių“ antraštinis lapas, 1625 / Iš MLEA