Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsų kalbos paminklai“

Vytauto Mažiulio parengtas veikalas, kuriame užfiksuoti visi turimi prūsų kalbos paminklai.

„Prsų kalbõs pamiñklai“, Vytauto Mažiulio 2 dalių veikalas (1966–1981), kuriame užfiksuoti visi turimi prūsų kalbos paminklai. I dalyje skelbiami fotografuotiniai tekstai ir studija apie prūsus, jų kalbą, rašybą. II dalyje transliteruojami vokiečių ir prūsų kalbų tekstai (Elbingo žodynėlis, Simono Grunau žodynėlis, fragmentiniai prūsų kalbos tekstai ir 3 katekizmai prūsų kalba), tekstologiškai bei lingvistiškai aiškinami tekstai, pateikiamas prūsiškų tekstų filologinis vertimas į lietuvių kalbą. II tome pridėtas Epistulare ir 3 žodynai: lietuvių–prūsų, vokiečių–prūsų ir atvirkštinis prūsų kalbos žodynas. 1910 Göttingene Prūsų kalbos paminklus vokiečių kalba (Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Einleitung, Texte, Grammatik, Wörterbuch), išleido Reinholdas Trautmannas.

MLFA

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Vytauto Mažiulio knygos „Prūsų kalbos paminklai“ antraštinis lapas, 1966

Iliustracija: Vytauto Mažiulio knygos „Prūsų kalbos paminklai“ antraštinis lapas, t. II 1981