Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prussica-Sammlung Trunz“

senų knygų istorinių duomenų rinkinys apie Rytų ir Vakarų Prūsiją.

„Prussica-Sammlung Trunz“, senų knygų istorinių duomenų rinkinys apie Rytų ir Vakarų Prūsiją, sukauptas dr. Augusto Trunzo (1875–1963). Iki pensijos (1935) jis dirbo žemės ūkio tarėju Alenšteine, domėjosi kultūra, istorija, religija. 1918 iš šeimų, išvykstančių gyventi į Vakarų Vokietiją, supirko privačias bibliotekas. „Prussica-Sammlung Trunz“ pasididžiavimas – Casparo Schützo (1592), Casparo Hennenbergerio (1595), Christopho Hartknocho (1684), Luco Davido (1812–1814) senųjų prūsų kronikos. 1944 biblioteka pergabenta į Fuldą. Pokariu rinkiniu „Prussica-Sammlung Trunz“ iš pradžių rūpinosi A. Trunzo jaunesnysis sūnus dr. Hansheinrichas Trunzas. 1949 jis knygas pergabeno į Düsseldorfą, kur jos miesto bibliotekoje išbuvo iki 1958. Vėliau knygomis rūpintis ėmė jo brolis Erichas, Kielio universitete skaitęs paskaitas; rinkiniu jis leido naudotis savo studentams. H. Trunzas ėmė pats kaupti knygas ir dokumentus apie Rytprūsių istoriją (ypač domėjosi krašto arkliais bei popieriaus fabrikais). Jis rinko ne tik senus, bet ir pokarinius spaudinius. 1978 kolekcija perduota Münsterio universiteto bibliotekai. Iš viso „Prussica-Sammlung Trunz“ kataloge figūruoja 2027 pavadinimai. Rinkinys kaupiamas daugiau nei 70 metų, jis patirdavo įvairių netekčių, jam vis dar perduodami atsiminimai, knygos, raštai iš asmeninių šeimų bibliotekų. „Prussica-Sammlung Trunz“ saugomas K. Donelaičio rankraštis.

L: Trunz H. Prussica-Sammlung Trunz Katalog. München, 1991.