Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Partizanas“

pasienio policijos laivas tarpukario Lietuvos Respublikos jūros sienos apsaugai.

„Partizãnas“, pasienio policijos laivas tarpukario Lietuvos Respublikos jūros sienos apsaugai. 1932 pastatytas Lindenau laivų statykloje Klaipėdoje. Pagal to meto klasifikaciją Partizanas buvo kanonierinė valtis. Ginkluotas patrankėle ir kulkosvaidžiais. Pasižymėjo 1936 IV 3, sulaikant kontrabandininkų laivą Willy, pardavinėjusį Lietuvos teritoriniuose vandenyse kontrabandinį spiritą. 1937 įrengtos radijo stotys, 1939 apginkluotas įvairiais pabūklais, kulkosvaidžiais, šautuvais. 1940 laivas perduotas SSRS kariniam laivynui, išplaukė į Liepoją. Paskutinis laivo vadas – kapitonas I. Tamašauskas.

L: Jūra, 35/3; Lietuvos Vakarai, Nr. 153, 1938 VII 5; Surgailis G. Lietuvos karinis laivynas 19351940. V., 2003.

Henrikas Švambarys

MLEA