Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Vaičaitis

XIX–XX a. lietuvių tautinio atgimimo poetas.

Vaičáitis Pranas, slapyvardis Pranciškus Sekupasaka 1876 II 10Santakuose (Šakių aps.) 1901 IX 21 ten pat, tautinio atgimimo poetas. 1900 Sankt Peterburgo universitete baigė teisę. Dirbo Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge. Už dalyvavimą Sietyno draugijos veikloje 1899 kalintas. Susirgęs džiova grįžo į Santakus.

P. Vaičaičio eilėraščiai buvo spausdinami „Varpe“, Vienybėje lietuvninkų, „Ūkininke“. Pirmasis poezijos rinkinys Eilės išleistas 1903 JAV. Gražiausi eilėraščiai Yra šalis, Būki mūs krašte, Nemunas, Mūs girios šiandien jau negaudžia. Nemaža P. Vaičaičio eilėraščių virto dainomis, veikė XX a. pirmųjų dešimtmečių Mažosios Lietuvos poeziją, prisidėjo prie abiejų lietuvių tautos dalių suartėjimo.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Dailininkas Vytautas Palaima. Piešinys „Pranas Vaičaitis“, XX a. 3 dešimtmetis / Iš knygos „Lietuvių literatūros istorija“, t. II, 1958

Iliustracija: Prano Vaičaičio knygos „Eilės“ viršelis, 1903 / Iš knygos „Lietuvių literatūros istorija“, t. II, 1958