Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Mašiotas

XIX–XX a. pedagogas, vertėjas, rašytojas.

Mašiótas Pranas 1863 XII 19Pūstelninkuose (Būblelių vls., Šakių aps.) 1940 IX 14Kaune, pedagogas, vertėjas, rašytojas. 1883 įgijęs Marijampolės gimnazijos brandos atestatą, Maskvos universitete studijavo matematiką. Jį baigęs, 42 metus dirbo pedagogu, Lietuvos Respublikos švietimo viceministru (1919–1925), Klaipėdos lietuvių gimnazijos direktoriumi (1925–1929). Parengė matematikos vadovėlių, išvertė, atpasakojo, parašė apie 150 knygų vaikams. Jose mokslo žinios, didaktinės nuostatos, perteiktos meniniais vaizdais. Išsiųstas į Klaipėdą ten pakeitė lietuvių gimnazijos direktorių Martyną Krukį; dėstė matematiką, kurį laiką lietuvių kalbą. Kalbėjo keliomis užsienio kalbomis. Mieste, kuriame nuolat kurstyta neapykanta Lietuvai ir lietuvybei, šis orus, tolerantiškas žmogus tinkamai atstovavo lietuvių tautai bei jos kultūrai; bendraudamas su mokytojais, kurie vadovavosi griežtos vokiškos pedagogikos nuostatomis, sugebėjo sukurti nuoširdesnę tarpusavio santykių atmosferą. Iš visų reikalavo kruopštaus, kūrybingo darbo. Jo vadovavimo metais lietuvių moksleivių padaugėjo trigubai (1924 mokėsi 64, 1929 – 186), pasiektas aukštas dėstymo lygis, sugebėta išlikti oriais bendraujant su vokietininkais. Dirbdamas Klaipėdoje parengė pakartotines vadovėlių Aritmetikos uždavinynas, Trigonometrijos uždavinynas laidas (iš jų mokėsi ir Klaipėdos gimnazijos moksleiviai), parašė reikšmingų pedagoginių straipsnių. Sulaukęs 65 metų, išėjo į pensiją ir persikėlė į Kauną.

Dar skaitykite Urbšienė-Mašiotaitė) Marija.

Albertas Juška

Iliustracija: Pranas Mašiotas