Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Krukis

XIX–XX a. žymus pedagogas, Klaipėdos krašto švietimo organizatorius.

Krùkis Martynas 1884 X 26 Gargžduose 1948 XI 3 Priekulėje, žymus pedagogas, Klaipėdos krašto švietimo organizatorius. Studijavo Karaliaučiuje, stažavo Londone. Mokytojavo Klaipėdoje. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare; sužeistas pateko į rusų nelaisvę, ištremtas į Sibirą. 1920 (ar 1921) iš Vladivostoko per Kiniją ir Prancūziją grįžo į Klaipėdos kraštą. Su kitais įsteigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją; buvo jos direktorius, vėliau Klaipėdos apskrities mokyklų tarėjas (1925). Rekomendavo, kad į mokyklų vadovėlius būtų įtraukta Ievos Simonaitytės eilėraščių. Vadovavo Mokytojų seminarijai (1927), mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1939 kovo mėn. nacistinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, atleistas iš pedagoginio darbo, gyveno savo užmiesčio dvare Ginduliuose (Kalnuvėnuose) netoli Tauralaukio sendvario. 1941 lapkritį su gausia šeima ištremtas į Vokietijos gilumą. 1945 grįžo į Klaipėdą. Priekulės progimnazijoje dėstė anglų, rusų kalbas. 1946 paskirtas jos direktoriumi, bet tuoj atleistas „kaip buržuazinis elementas“, dirbo sovietų ūkyje buhalteriu. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas (1936). Žmona: Krukienė-Dovilaitė Madlyna (1904 VIII 23 Galtuose, Klaipėdos apskrityje – ~1977 II 23 Priekulėje), išaugino 7 vaikus, po Antrojo pasaulinio karo 25 metus buvo Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos pirmininkė, rūpinosi, kad būtų sutvarkyti parapijos namai, pastatytas varpinės bokštas bei atgabenti iš Žemaitijos uždarytos evangelikų bažnyčios senieji varpai. Artimai bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte. Abu palaidoti Elniškės kapinėse.

Kostas Kaukas

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martynas Krukis (vyresnysis), apie 1940 / Iš Aušros Krukytės-Lapašinskienės albumo

Iliustracija: Martynas Krukis ir Madlyna Dovilaitė-Krukienė su vaikais: Gerda, Rūta, Martynu (jaunesniuoju) ir Marija, apie 1931 / Iš Marijos Krukytės albumo

Iliustracija: Madlynos Dovilaitės-Krukienės mama Urtė Krežytė-Dovilienė (1873 Stučiuose–1962 Vokietijoje), 1961 / Iš Marijos Krukytės albumo

Iliustracija: Martyno Krukio šeima pajūryje, 1938 / Iš Aušros Krukytės-Lapašinskienės albumo