Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Lokys

Paulius Lokys, XX a. teisininkas.

Lokỹs Povilas, Paulius 1912 III 25Govindpure (Indija) 1996 I 9Darmstadte (Vokietija), teisininkas. Misionieriaus Kristupo Lokio ir Urtės Lokienės sūnus. Gyveno Šilutėje, Klaipėdoje. 1930 baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1930–1932 studijavo teisę ir ekonomikos mokslus Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Teisės studijas baigė Berlyne. Nuo 1932–1939 dirbo raštininku pas advokatą Klaipėdoje. Buvo teismo referendaras. 1936–1937 tarnavo Lietuvos Respublikos karo mokykloje, baigė ją įgijęs jaunesniojo leitenanto laipsnį (kartu su kitais klaipėdiškiais H. Toleikiu, Fr. Graudušiumi, V. Pėteraičiu ir kitais). Po Klaipėdos krašto aneksijos 1939 pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. Kaune dirbo teisininku. 1940–1942 bibliotekininkas Šiaulių prekybos institute. Susituokė su Ana Plonaityte (Ana (Anelė) Lokienė). 1942 abu su žmona priversti pasitraukti į Vokietiją. 1944 su žmona grįžo į Lietuvą, kur Telšių apskrityje dirbo įvairiose vietose žemės ūkyje, po to grįžo į Klaipėdos kraštą. Slapstėsi nuo evakuacijos 1944, liko savame krašte. Gyveno Rusnėje, Šilutėje, Klaipėdoje. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Šilutės miškų pramonės ūkyje, Klaipėdos baldų fabrike. 1959 su šeima ir motina išvyko į Berlyną. Palaidotas Waldfriedhof kapinėse.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 113.