Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ana Lokienė-Plonaitytė

Jurgio ir Kristupo Plonaičių jaunesnioji sesuo. Povilo Lokio žmona.

Lokenė-Plonaitýtė Ana (Anelė) 1914 VII 10 Žiaukose ?, Jurgio ir Kristupo Plonaičių jaunesnioji sesuo. Povilo Lokio žmona. Dirbo Tautiniame lietuvių banke. Sportininkė, Santaros narė. 1941 kartu su vyru repatrijavo iš Didžiosios Lietuvos. Įsikūrė Berlyne. 1944 grįžo į Klaipėdą. Kai buvo įsakyta evakuotis į Vakarus, slapstėsi. Pokariu Klaipėdos krašte gimė jos ir P. Lokio vaikai: Andrejus Kristupas (1947 Šilutėje), dvynukės Ulelė Urtė ir Indra Ertmė (1948). 1959 Lokienė su šeima išvyko į Berlyną. Gyveno Hamburge.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 113.