Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Potsdamo linija

Potsdamo konferencijos nutarimais nustatyta Rytprūsių padalijimo linija.

Pòtsdamo lnija, nustatyta Potsdamo konferencijos nutarimais, ratifikuota 1946 I 13, patikslinta ir patvirtinta Lenkijos–SSRS sutartimi 1957 III 5. Potsdamo linija padalijo Rytprūsius į SSRS ir Lenkijos administruojamas dalis. SSRS atiteko Mažosios Lietuvos didelė dalis – 15 100 km2 Šiaurinių Rytprūsių (41% viso Rytprūsių ploto), Lenkijai – 21 950 km2 Pietų Rytprūsių (59%; su Žydkiemiu, Dūbininkais, Geldape, Dombrovka ir kitomis Mažosios Lietuvos vietovėmis). Nuo taško, kur susikerta Karaliaučiaus krašto, Lietuvos ir Lenkijos sienos, Potsdamo linija eina vakarų link 0,5 km į šiaurę nuo Žydkiemio, 4 km į šiaurę nuo Geldapės, 0,5 km į pietus nuo Asvėnų, 3 km į pietus nuo Girdavos, 2 km į pietus nuo Ylavos, 4 km į pietus nuo Šventapilės, 7 km į šiaurę nuo Brunsbergo, toliau kerta Aismares ir Aismarių neriją 3 km į šiaurės rytus nuo Neukrugo. 1991 XII 26 subyrėjus SSRS, Šiaurės Rytprūsių – Karaliaučiaus krašto – valdymą perėmė Rusijos Federacija.

L: Majorie M. Whiteman, ed. Digest of International Law. Vol. 3. Washington, D. C., 1964, p. 273–278; Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет. Москва, 1999.

Algimantas Gureckas