Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pomezas

Pomeso, Pomezamas, legendinis personažas, Videvučio sūnus.

Pomezas (lot. Pomeso), legendinis personažas, paminėtas Simono Grunau kronikoje, atitinkantis Erazmo Stellos minėtą Pomezamą. Anot S. Grunau, Pomezas buvo 11-asis Videvučio sūnus ir Pomezanijos (Pamedės) pirmasis valdovas, gavęs žemės prie Vyslos žemupio Nogatės, iki mazoviečių sienos. Neturėjęs stiprios pilies, gyveno palapinėse. Jo vaikai (kaip ir tėvas) buvo milžinai, mėgo medžioti, kovojo su mazoviečiais dėl duoklės. Bėgdamas nuo priešų, gyvenusių už Vyslos, Pomezas bandė žirgu perplaukti upę, bet paskendo. Panašiai apie jį savo kronikoje rašė Lucas Davidas. W. J. A. Tettau ir Jodoko Donato Huberto Temmės knygoje Die Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens, 1837 [Rytprūsių, Lietuvos ir Vakarų Prūsijos liaudies sakmės] jam skirta sakmė Der Tod Pomeso’s [Pomezo mirtis].

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. V., 2001, t. 2.

Jurgis Mališauskas