Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pogromai

žydų persekiojimai.

pogròmai, žydų persekiojimai. XIX a. pabaigoje Rusijos imperijoje kilus antisemitizmo bangai, nuo pogromų bėgusius tūkstančius žydų ėmėsi globoti ir Klaipėdos žydų bendruomenė. Isaacas Rülfas ir kiti įsteigė pagalbos komitetą, skelbė atsišaukimus spaudoje. 1933 naciams įsigalėjus Rytprūsiuose, 1939 III 23 ir Klaipėdos krašte ten prasidėjo žydų pogromai – niokotos sinagogos ir mokyklos, žydams priklausiusios įstaigos ir kita.

L: Kabus R. Juden in Ostpreußen. Lüneburg, 1998; Purvinas M., Purvinienė M. Klaipėdos krašto žydai ir jų kultūros paveldas // Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. V., 2005.

Iliustracija: Žydai palieka nacių užimtą Klaipėdą, 1939 / Iš MLEA