Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Isaac Rülf

Izakas Riulfas, rabinas, filosofas, XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Rülf Isaac (jidiš – Yitzhak Rülf; Izakas Riùlfas, 1831 II 10Rauischholzhausene (Heseno žemė, Vokietija) 1902 IX 19Bonoje (Vokietija), rabinas, filosofas, visuomenės veikėjas. Vienas iš ankstyvųjų sionistų. Studijavo Marburgo universitete, 1865 Rostocko universitete apgynė filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1865 gyveno Klaipėdoje. Čia 1865 XII 1–1898 IV 1 vadovavo Klaipėdos žydų Sinagogos bendruomenei (įkurta 1862), mažino jos vidinius skirtumus tarp vietinių Vokietijos ir Klaipėdoje gyvenusių vadinamųjų Rusijos žydų; pelnė tiek vienų, tiek kitų palankumą, buvo pripažintas regiono judėjų dvasiniu vadovu. Palaikydamas ryšius su kitomis Vokietijos žydų bendruomenėmis pasirūpino lėšomis, reikalingomis žydų socialinei infrastruktūrai Klaipėdoje sukurti: 1875 įrengti didieji Klaipėdos žydų mokymo namai (Beth-Midrasch), 1879 įkurta mokykla neturtingiems žydų vaikams (1896 perkelta į didesnį pastatą), 1886 pastatytas nedidelis Vokietijos žydų sinagogos pastatas, 1896 – nauja žydų ligoninė, 1898 – izraelitų religinė mokykla. 1868–1869 didžiojo bado Kauno gubernijoje metu jo iniciatyva Vokietijoje surinkta didelė suma pinigų, kurie kas savaitę buvo siunčiami į 230 Lietuvos vietovių. XIX a. 9 dešimtmečio pradžioje tapo vienu iš Nuolatinio pagalbos Rusijos žydams komiteto, visame pasaulyje rinkusio lėšas nuo pogromų Rusijos imperijoje nukentėjusiems žydams, steigėjų ir vadovų. 1885 pasirodžius Vokietijos vyriausybės nutarimui dėl užsienio žydų išvarymo iš Klaipėdos, kreipėsi į reichskanclerį Otto von Bismarcką ir išsireikalavo tokios pozicijos sušvelninimo, pasirūpino lėšomis kelionei už Atlanto tiems, kuriems teko palikti Klaipėdą. Gyvenimo pabaigoje tapo vienu pirmųjų sionizmo pradininko Theodoro Herzlio sekėjų, Hovevei Zion [Siono gerbėjų] judėjimo atstovu Klaipėdoje, 1898 atstovavo Vilniui II sionistų kongrese Bazelyje. 1872–1898 redagavo laikraštį Memeler Dampfboot [Klaipėdos garlaivis], 1898 būdamas profesorius emeritas išvyko į Boną. Parašė filosofinį-teologinį veikalą Naujosios metafizikos sistema (5 t., 1888–1903), kelis darbus, skirtus etikos, civilinių žydų teisių, sionizmo doktrinos aspektams nagrinėti. Kelionių aprašymuose Mano išvyka į Kauną (1869), Trys dienos žydiškoje Rusijoje (1882) vaizdavo žydų gyvenimą Rusijos imperijoje. 1900 parašė trumpą Klaipėdos žydų bendruomenės istoriją. Kai kuriuos kūrinius išleido Jacobo Rülfo vardu.

Albertas Juška

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Isaacas Rülfas / Iš MLEA