Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plaškių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Plaškiuose ir jo bendruomenė.

Plaškių parapija, įkurta 1695. Pirmasis kunigas Johannas Reimannas (kantorius iš Tilžės) pradėjo bažnyčios statybą. Medinė bažnyčia pašventinta 1697 (ar 1703), 1735 sudegė pataikius žaibui. Po to iš akmenų ir plytų sumūryta bebokštė bažnyčia. Per Septynerių metų karą ją apiplėšė Rusijos, 1811 – Prancūzijos kareiviai. XIX a. pabaigoje turtinga parapija pradėjo raudonplytės, neoromaninio stiliaus bažnyčios (su 50 m aukščio bokštu), brangiai kainavusią statybą. 1900 ji pašventinta. Buvo aukštas altorius su krucifiksu (su įrašu antroje pusėje Dowana nuo Grytos Karrukkenes iss Plaschkių 1828 ), Mozės ir apaštalo Jono skulptūros, vargonai, 8 šviestuvai palubėje, talpūs kūrai. Bokšte kabėjo 2 varpai (18 ir 10 cnt svorio). Bažnyčiai priklausė 20 ha dirbamos žemės ir 71,33 ha pievų, kunigų našlių namui – dar 20 ha. Parapijoje nuo seno vyravo lietuvininkai: 1848 iš 4597 parapijiečių jų užregistruota 3136 (68%), 1878 iš 4150 – 2760 (66%), 1897 iš 4320 – 2820 (65,3%), 1902 iš 4320 – 2824 (65,3%), 1911 iš 3930 – 2430 (62%). 1922 įkūrus atskirą Pagėgių bažnytinę apskritį Plaškiuose įkurdinta superintendento Otto Obereignerio rezidencija. 1921 buvo 3688 parapijiečiai, 1936 – 3450. Kunigavo Jurgis Masalskis (1799–1839), Rudolfas Denukaitis (1887–1891), Augustas Jusas (1892–1911), Moritzas Šeduikaitis (1911–1922), Martynas Kybelka (1943–1944). Sovietinės okupacijos metais bažnyčioje įrengtas pieno priėmimo punktas, paskui sandėlis; ilgainiui viskas išdraskyta, stogas nuplėštas.

Albertas Juška

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčia ir parapijiečiai, iki 1939 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968

Iliustracija: Senoji klebonija ir apgriauta bažnyčia, 2004

Iliustracija: Plaškių evangelikų liuteronų parapijos pirmininkė Irena Gerulytė

Iliustracija: Plaškių bažnyčios klebono Hoberto Hitzigratho (1815–81) antkapinė lenta, perkelta iš kapinių į šventorių, 2005

Iliustracija: Plaškių pašto viršininko Eduardo Gaideko (Heydeck, 1851–95) antkapinė lenta, perkelta iš kapinių į šventorių, 2005

Iliustracija: Po 1944 suniokotos Plaškių kapinės, 1988 / Iš Dionizo Varkalio rinkinio