Mažosios Lietuvos
enciklopedija

planavimas

nacistinės Vokietijos naujoji politika.

planãvimas. 1933 krašte įsigalėjus nacių totalitariniam režimui, pradėta vykdyti naujoji politika, siekiant ir planavimo priemonėmis iš esmės pertvarkyti Rytprūsius. Pvz., 1934 balandį provincijos Oberprezidiumo krašto planavimo skyrius sudarė Raumaufgliederung [Rytprūsių erdvinio planavimo schemą]. Tada suplanuota didelė autostrada Berlynas–Stettinas–Ryga–Maskva, turėjusi perkirsti Rytprūsius iš pietvakarių į šiaurės rytus, eidama per Korschen, Marungą bei Įsrutį. Šie 3 miestai turėjo tapti naujaisiais provincijos centrais prie svarbiausių kelių, urbanistinės ir ekonominės raidos branduoliais, pertvarkant tradicinį krašto gyvenimą. Neilgai gyvavęs nacių režimas nespėjo ir nepajėgė įgyvendinti tų grandiozinių užmojų. Vėliau pradėta tiesti autostrada (Reicho kelias Nr. 1) nuo Vokietijos pasienio (Aacheno) ir Berlyno per Elbingą, Karaliaučių link Eitkūnų. Suspėta nutiesti tik šio kelio fragmentus.

Martynas Purvinas