Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piaulai

Pjauliai, kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje.

Piaulai, Pjauliai (vok. Piaulen-Gerge, Piaulen), kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, 4 km į pietvakarius nuo Priekulės, prie kelio Priekulė–Draverna. Kaimas kūrėsi aukštumėlėje tarp Tyraus pelkės ir drėgnųjų Užvadžių pievų (Klišupės ir Dravernos upių slėnio). 1817 laisvųjų žemdirbių kaime Piaulen (Piaulen-Goerge) gyveno 32 žmonės, buvo 6 ugniakurai. 1846 buvo 11 gyvenamųjų pastatų, gyveno 75 žmonės (visi kalbėjo lietuviškai). Nutiesus Klaipėdos kanalą, Piaulai pradėjo sparčiau plėstis, sausinti žemes. 1889 pastatyta Piaulų vienaklasė pradinė mokykla. 1905 Piaulai valdė 216 ha žemės, buvo 19 gyvenamųjų pastatų, gyveno 105 žmonės (iš jų 96 kalbėjo lietuvių, 3 vokiečių, 6 kitomis kalbomis). Mokykla stovėjo pakelėje. 1925 gyveno 114 žmonių, visos svarbiausios įstaigos veikė Priekulėje. Sodybos buvo išsidėsčiusios abipus vieškelio. Po 1944 Piaulai sunyko – tebėra tik kelių sodybų liekanos.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Šviesuolių lietuvininkų Padagų šeima iš Piaulų kaimo: sėdi Jonas Padagas su žmona, stovi jų vaikai, trečia – 2006 mirusi šimtametė Marija Padagaitė-Kibelkienė, kurios vienas sūnų – Heincas – žinomas muzikologas, dirbęs Klaipėdos muzikos mokyklos direktoriumi ir ilgus metus Lietuvos radijo muzikos redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi, 1926 / Iš Editos Barauskienės rinkinio