Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piaulų vienaklasė pradinė mokykla

Piauluose nuo 1889 veikusi mokykla.

Piaulų vienaklãsė pradnė mokyklà, įkurta 1889 (iki tol šio kaimo vaikai lankė Priekulės parapinę mokyklą) naujame tipiniame pastate su pagalbinėmis patalpomis. Prieš Antrąjį pasaulinį karą ją lankė apie 40 mokinių.

Albertas Juška