Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Venantas Mačiekus

kraštotyrininkas.

Mačiẽkus Petras Venantas 1937 V 13Močiekuose (Rokiškio r.), kraštotyrininkas. 1964 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1968 Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dėstytojas. Nuo 1994 dėstė lietuvių paprotinę teisę. 1970 suorganizavo kraštotyrininkų būrelį tame fakultete. 1972–1997 Vilniaus universitet kraštotyrininkų klubo Ramuva vadovas. Surengė 25 kompleksines kraštotyros ekspedicijas (1983 Lauksargių apylinkėse). 1983–1985, 1990 ir 1998 rinko medžiagą apie lietuvininkų valstiečių paprotinę teisę. Dalis jos paskelbta straipsnyje Paprotinės teisės normos lietuvininkų gyvenime (knygoje Lietuvininkų kraštas. K., 1995).