Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Gotlybas Milkus

Peter Gottlieb Mielcke, XVIII a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, Biblijos vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Mikus Petras Gotlybas, Peter Gottlieb Mielcke 1695 X 26Tilžėje 1753 VI 9Mielkiemyje (Stalupėnų aps.), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, Biblijos vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Kristijono Gotlybo Milkaus tėvas. Lankė Lietuvių kalbos seminarą, vėliau dirbo ten mokytoju. 1725 baigė Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą (1724 vasaros semestro studentų sąraše įrašyta jo pavardė). 1726 pradžioje pradėjo kunigauti Jurbarke, Įsruties aps., 1736–1753 kunigas Mielkiemyje. Į aktyvią lietuviškų raštų rengimo veiklą įsitraukė maždaug nuo 1724. Prisidėjo prie Naujojo Testamento (1727) leidimo. Apie 1730 Johanno Jacobo Kvanto (Quandt) sudarytos komisijos Biblijai (1735) išversti vienas iš vadovų, skaitęs viso teksto korektūras. 1732–1733 oficialių valdžios įsakymų vertėjas į lietuvių kalbą. Milkus prisidėjo prie lietuviškų giesmynų rengimo, giesmių vertimo į lietuvių kalbą. Adomo Frydricho Šimelpenigio jaunesniojo giesmyne Pagerintos giesmių knygos (1753) yra 16 Milkaus parašytų giesmių. Šios spausdintos ir vėlesniuose giesmynuose.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963. V., 1990, p. 52–54; Berlyno Centrinio evangelikų archyvo kunigų kartoteka; Prūsijos kultūros paveldo slaptojo archyvo dokumentai: XX EM 139 g.–Nr. 3; XX EM 139 h.–Nr. 20; XX EM 46e.–Nr. 49, 53; XX EM 22 a.–Nr. 2. Bertoleit J. Die Reformation unter den preußischen Litauern // Jahrbuch der Synodalkommission und des Vereins für ostpreußische Kirchengeschichte. Königsberg, 1933–34; Machholz E. Die in der Königlichen Schloßkirche zu Königsberg i. Pr. in den Jahren 1721 bis 1834 ordinierten evangelischen Geistlichen // Vierteljahrschrift für Wappen-, Siegelund Familienkunde. Berlin, 1909, Jg. XXXVII; Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas / Die Hintergründe der Lituanistischen Bewegung im 18. Jahrhundert in Preussen II. Das dokumentarische Erbe der Familie Mielcke, parengė Birutė Triškaitė ir Žavinta Sidabraitė, V., 2019.

LE

MLFA

Zigmas Zinkevičius

Žavinta Sidabraitė