Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peterso tiltas

tiltas per Atmatą ties Rusne.

Peterso tiltas (vok. Petersbrücke) XX a. pradžioje pastatytas per Atmatą ties Rusne. Tai buvo vienintelis didelis tiltas Nemuno deltoje, nebetoli nuo Kuršių marių, sujungęs Rusnės salą ir tenykštes gyvenvietes su tuomet augusia Šilute, geležinkelio stotimis ir svarbiausiais plentais. 1894 vasarį Šilutės apskrities tarybai pateiktas pirmasis prašymas įrengti patikimesnę perkėlą vietoje senojo kelto, kuris nepajėgė visų perkelti (pvz., šienapjūtės metu iš Rusnės salos kasdien išvykdavo per 700 vežimų su šienu). Buvo ilgai svarstoma, rengti įvairūs projektai. Po 1903 Luizės tilto Tilžėje statyba sutraukė pagrindinius išteklius, Peterso tilto idėja atidėta. 1911 pirklys Ernstas Anckeris iš Rusnės (ėjęs apskrities viršininko pareigas Petersas) ir kiti vėl pradėjo rūpintis tilto statyba. Ją remti pažadėjo Rusnės bažnytkaimio taryba, Rytprūsių valdžia bei ministerijos Berlyne. Statybą t. p. parėmė Šilutės apskrities taryba, aplinkinių kaimų gyventojai, miškų administracija. Inžinierius Fabianas iš Kaukėnų parengė statybos planą, kuris 1913 gegužę pradėtas įgyvendinti. Statant tiltą per pagrindinį laivybos kelią – Atmatą buvo įrengta pakeliamoji tilto dalis (pralaida laivams) tarp aukštų bokštų. Jai kilnoti krante pastatyta elektros jėgainė, apšvietimu aprūpino ir Rusnės miestelį. 1914 X 10 (jau prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui) Peterso tiltas pradėtas naudoti. Pokariu jis veikė kaip reikšminga Klaipėdos krašto ūkio dalis, jį vykusiai papildžius Prezidento K. Griniaus tiltu – savotiška Peterso tilto tąsa. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje dalis Peterso tilto buvo susprogdinta. Sovietiniai pareigūnai, užuot atstatę svarbų tiltą, skubotai likvidavo pažeistas ir sveikas jo dalis. Rusnės sala ilgam neteko patikimo susisiekimo su kitomis vietovėmis.

Martynas Purvinas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Peterso tilto pakeliamoji anga laivams praplaukti, iki 1944 / Iš Herderio instituto fotoarchyνo (Herder-Institut e. V. Bildarchiν)

Iliustracija: Peterso tiltas ir privažiavimo gatvė Rusnėje, iki 1944 / Iš MLEA