Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peter Suchenwirt

Peteris Zuchenvirtas, XIII–XIV a. austrų poetas.

Peter Suchenwirt (Pèteris Zùchenvirtas) apie 1320 po 1395 Vienoje, austrų poetas. Dalyvavo kryžininkų žygyje į Lietuvą. Senoji Prūsa minėta keliuose jo kūriniuose, daugiausia pemoje Von Hertzog Albrechts Ritterschaft [Apie hercogo Albrechto riteriją]. Pasakodamas apie kryžininkų žygį iš Austrijos į Lietuvą (Litaw) paminėjo Prūsijos (Preuzzen lant) vietoves: Torūnę (Toran), Marienburgą (Mergenburch), Karaliaučių (Chunigezperch), Įsrutį (Insterburch); sembų kraštą (Sam lant). Keliais sakiniais apibūdino Šešupę (Suppen), Nemuną (Mimil). Pasakodamas apie įsibrovimą į Lietuvą, kurią vadino pagonių kraštu (haiden lant), paminėjo Ragainės (Ragnit) komtūrą. Ryškesnių Mažosios Lietuvos gamtos vaizdų pateikė pasakodamas apie žygį atgal. Prie Nemuno buvę klampu, plaukiant upe ir Kuršių mariomis (Chewrisch kaf) kilusi audra. Graudos (Grauden) girios raistuose arkliai klimpę iki balnų. Poemą lietuvių (prozos kalba) atpasakojo Petras Veblaitis (1939) su antrašte Petro Suchenwirto eilėraštis apie Austrijos kunigaikščio ir kryžiuočių žygį prieš žemaičius. Eilėmis poemą išvertė A. Tyruolis (tikr. Alfonsas Šešplaukis), išleista Čikagoje 1977 (Peter Suchenwirt. Žygis į Lietuvą. Istorinė poema iš 1377 metų).

L: Erzählende Dichtungen des späteren Mittelalters. Berlin u. Stuttgart, 1886. Killy W. (Hg.) Literaturlexikon. München 1988–93. Bd 11. S. 278–279.

Jurgis Mališauskas