Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Graudos

giria tarp Nadruvos ir Skalvos, Įsruties ir Ragainės.

Gráudos (vok. Grauden), giria tarp Nadruvos ir Skalvos, Įsruties ir Ragainės. Didelė, pelkėta, klampi, lūžtvėta, su išvirtusiais medžiais. Kryžiuočių karo kelių aprašymuose (vok. Wegeberichte) ir Vygando kronikoje minima Graude, Grauden, kur, anot XIV a. vokiečių poeto P. Suchenwirto, arkliai klimpę iki balnų. Graudos siejasi su prūsų graude – giria, lenk, grawda, iš baltų grauda – giraitė, sodas, ir sietina su liet. graumenys < *graud-menys – medžių prigriuvęs tankus didelis miškas, lūžtvė. Plg. dar vietovardis Graudai (Ragainės aps.), prūsų Graudi-kaym.

Vilius Pėteraitis