Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Perbandt

Perbantai, senųjų prūsų iš Sembos giminė.

Perbandt (Perbantai), senųjų prūsų iš Sembos giminė. Žinomas jų protėvis prūsų didžiūnas Sklode (apie 1200–1261) iš Kvedenavos, jo sūnus Nalube (minėtas 1296), palikuonis Slobothe. XIV a. iš jų kilo didžiūnų giminė Perbandt von Windekaym; minėta 1335, 1363 gavo Vindkaimio herbą su juodomis meškomis. Nuo XV a. Prūsijos kunigaikštystėje Perbandtai įsitvirtino kaip svarbūs veikėjai. Giminė išsiskyrė į 2 linijas: Langendorfo ir Bunzlaukių. Ott Wilhelmas von Perbandtas (1635–1706), Prūsijos karališkasis rūmininkas (vok. Landhofmeister), Juodojo erelio ordino riteris, dalyvavęs Friedricho I karūnavime Karaliaučiuje, valdė Plutvinius, Girsteinius ir kitus dvarus, vedė žmoną iš Polenzų giminės. Georgas Friedrichas Otto von Perbandtas (1760–1825), Vėluvos apskrities landratas, valdė Senuosius Krimyčius, Šyvenavą, Padevyčius ir kitus dvarus. Georgas Ernstas von Perbandtas (1845 Potsdame–1906 Berlyne), generolas. Sklode Walteris von Perbandtas (1902 Langendorfe–1983 Bonoje), nukentėjęs nacių laikais, po Antrojo pasaulinio karo dirbo valstybinėse institucijose, bendradarbiavo su Konradu Adenaueriu, tyrė giminės istoriją, 1961 apdovanotas Vokietijos Federacinės Respublikos aukščiausiu apdovanojimu. Gausūs Perbandto palikuonys ir giminės valdė dvarus įvairiose krašto vietose. Giminės likimas nagrinėtas G. Vercamerio disertacijoje Siedlungsentwicklung in der Komturei Königsberg am Beispiel der Familie Perbandt zur Zeit des Deutschen Ordens [Karaliaučiaus komtūrijos gyvenviečių raida nuo Vokiečių ordino laikų Perbandtų giminės pavyzdžiu].

L: Genealogisches Handbuch des Adels. Adlige Häuser. A. Bd. XXIV; Genealogisches Handbuch des Adels. Bd. 22. 1960, S. 519; Heimatbuch des Kreises Wehlau. I Bd. Leer. 1975, S. 486–497.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Prūsijos karališkasis rūmininkas Otto Wilhelmas von Perbandtas (1635–1706) / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Otto Wilhelmas von Perbandtas (dešinėje) per Friedricho karūnavimą Karaliaučiuje, 1701 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Generolas Georgas Ernstas von Perbandtas (1845–1906) / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Georgas Friedrichas Otto von Perbandtas (1760–1825) / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Sklode Walteris von Perbandtas (1902–1983) / Iš Gerhardo Lepos rinkinio