Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pempiai

kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje.

Pémpiai (vok. Pempen, Tarwieden-Andres), kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, 3 km į vakarus nuo Priekulės, prie vieškelio Priekulė–Draverna. Kaimas kūrėsi ties pelkėta įduba (vėliau netoliese pelkėje kastas gintaras). 1817 laisvųjų žemdirbių kaime Pempen (Tarwieden-Andres) buvo 2 ugniakurai, gyveno 12 žmonių. 1846 kaime Pempen gyveno 33 žmonės, buvo 3 gyvenamieji pastatai, kalbėta lietuviškai ir vokiškai. 1905 Pempiai valdė 175 ha žemės, buvo 9 gyvenamieji pastatai, gyveno 54 žmonės (iš jų 50 kalbėjo lietuviškai). Richardo Jepseno Dethlefseno iniciatyva buvo detaliai užfiksuota Mikelio Kuršaičio sodyba. Jos pastatų kopijos buvo pastatytos Rytprūsių Tėviškės muziejuje kaip Mažosios Lietuvos laukininkų tradicinio gyvenimo pavyzdys. Dabar Muzeum Budownictwa Ludowego tebėra gyvenamasis namas ir klėtis iš Pempių. 1925 kaimas valdė 101 ha žemės, gyveno 58 žmonės, mokykla veikė Piauluose. Kaimo sodybos stovėjo abipus vieškelio į Draverną.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos pastatai: a – gyvenamasis namas, b – klėtis, c, d – tvartai, e, – daržinės, g – rūsys, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995

Iliustracija: Pempių kaimo laukininkų gyvenamojo namo kopija Olsztyneko (Hohensteino) skansene „Museum Budownictwa Ludowego“, 1999

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos baldai: lopšys (vaizdas iš šono), XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos baldai: lopšys (vaizdas iš galo), XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos baldai: kėdė, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos baldai: stalas, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995

Iliustracija: Pempių kaimo gyventojo Mykolo Kuršaičio sodybos baldai: lanktis, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995