Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Muzeum Budownictwa Ludowego

Liaudies statybos muziejus, etnografinis parkas Lenkijoje.

Muzeum Budownictwa Ludowego [Liaudies statybos muziejus], etnografinis parkas prie Hohensteino (lenk. Olsztynek). Tarpukariu ten iš Karaliaučiaus sumanyta perkelti Rytprūsių tėviškės muziejų. Norėta papuošti turistų gausiai lankyto Tannenbergo mūšio vietoje pastatyto memeorialo apylinkes, erdviau išdėstyti daugybę etnografinių sodybų, nebesutelpančių didmiestyje. 1938–1942 į Muzeum Budownictwa Ludowego iš Karaliaučiaus perkelta daug muziejinių pastatų. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje naujojo muziejaus įrengimas nutrūko, dalis pastatų iš Mažosios Lietuvos (Pempių sodybos tvartai ir daržinės, gal ir žvejo Lepkojo namas iš Gilijos) liko Karaliaučiuje, kur žuvo. Nežinomas mažesnių eksponatų (baldų ir kitų) likimas. Jau perkeltus pastatus bei sodybas niokojo sovietiniai okupantai bei naujieji kolonistai. Tik 1949 išlikusiems pastatams paskirtas sargas, pradėta juos konservuoti ir remontuoti. Nuo 1947 siūlyta ten įkurti lenkų etnografinį muziejų, suvežant daugiau pastatų iš kelių lenkiškų etnokultūrinių regionų. Įsteigtas muziejus buvo Mozūrų muziejaus Olsztyne (Alenšteine) filialas, vėliau savarankiška įstaiga, 1969 pavadinta Muzeum Budownictwa Ludowego. Tai vienintelė vieta, kur eksponuojami XVIII–XIX a. būdingi senieji mediniai pastatai iš Mažosios Lietuvos (puošni klėtis, seni ūkiniai pastatai, laukininkų gyvenamasis namas), po 1944 visiškai sunaikinti Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštuose. 1999 muziejuje buvo šie lietuvininkų trobesiai: laukininkų gyvenamasis namas ir klėtis iš Pempių, trys ūkiniai trobesiai iš Gilijos žvejo sodybos. Nebuvo prieškariu juose eksponuotų senųjų baldų, tautodailės dirbinių ir kita. Tebėra senų trobesių iš Varmės, Sembos, Bartos, Mozūrijos; eksponuojamas senasis prūsų pilkapis.

L: Klonowski F. Park Etnograficzny w Olsztynku. Wyd. 3. Olsztyn, 1966; Riemann E. Das Freilichtsmuseum in Hohenstein / Olsztynek // Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. Bd. 18. Marburg, 1975. S. 7–41; Kufel T. Muzeum Budownictwa Ludowego... // Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Olsztyn, 1997, s. 123–127.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Klaipėdiškių laukininkų sodyba, iš Rytprūsių tėviškės muziejaus perkelta į Olsztyneko skanseną, 1999

Iliustracija: Atkurtas miestelio gyvenamasis namas Unguros skansene, 2004