Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paupėlių pradinė mokykla

Paupėliuose nuo 1781 veikusi mokykla.

Paupėlių pradnė mokyklà 1781 jau veikė. 1866 pastatytas mokyklos pastatas. Kurį laiką mokytojavo lietuvių raštijos darbuotojas Vilius Kučius. 1923 lietuvių kalba vaikus mokė Eduardas Simaitis. 1936 lankė 43 moksleiviai (23 mergaitės), iš jų 28 evangelikų liuteronų ir 15 katalikų tikėjimo. Pedagogas Betas mokė vaikus jų gimtosiomis kalbomis. Mokyklai priklausė 3 mūriniai pastatai bei 2,65 ha žemės.

Albertas Juška