Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Kučius

XIX–XX a. evangelikų liuteronų precentorius, spaudos darbuotojas.

Kùčius Vilius 1861 V 7Priekulės parapijoje 1919 VIII 21Priekulėje, evangelikų liuteronų precentorius, spaudos darbuotojas. Mokėsi Priekulėje, Klaipėdoje. 1881 baigęs Karalienės mokytojų seminariją, dirbo Melnragės, Karklininkų, Paupulių mokyklose. Nuo 1898 pabaigos Dovilų parapijos, nuo 1904 Priekulės parapijos precentorius. 1904–1907 ir žemės ūkio mokyklos (laukininkiškos šuilės) mokytojas. Iš vokiečių kalbos išvertė ir Priekulėje išleido religinių knygelių: Apie Martino Liuteriaus, ano didžiojo Diewo wyro, Amžiaus Bėgį, jo Darbus bey Raštus (1883), Kunigaiksztis iš Namų Dowydo, arba trys metai szwentame Mieste (1890), Prilyginimas apie prapuolusiu Sūnu giesmesa (1893; 24 giesmės), Iš kur ėmė Kainas savo pačią? (apie 1900), Moteriškės keikimas (1904; didaktinis pasakojimas) ir kita. 1918 redagavo Priekulėje leistą dvisavaitinį laikraštį Konzervatyvų draugystės laiškas, 1886–1918 jo priedą Keleivis. Pats rašinėjo į laikraščius Aušra, Konzervatyvų draugystės laiškas, Tiesos prietelius, medžiagos pateikė 1884, 1887, 1905 Evangeliškoms kalendroms. Jaunystėje rinko liaudies dainas, jų paskelbė Aušroje (1886, nr. 3), rinkiniuose Byrutės dainos ir Ant atsiminimo susiėjimo lietuviškos draugystės „Birutės“ (Tilžė, 1886), nemažai jų atidavė Viliui Kalvaičiui (išspausdinta 1905 leidinyje Prūsijos lietuvių dainos). Parašė giesmių. Vėliau nuo lietuvybės atitolo, organizavo paskolų, labdaros draugijas ir kita. Buvo Kretingalės paskolos draugijos kasininkas. 1910 išrinktas Klaipėdos apskrities labdarybės draugijos pirmininku.

Albertas Juška