Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pašyšiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Šilutės apskrityje.

Pãšyšiai (vok. Paschischen, Paschieschen, Paßießen), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Šilutės apskrityje, 13 km į rytus nuo Šilutės, 6km į šiaurės rytus nuo Juknaičių, prie Šyšos upės. Nuo seno gyventa – III–IV a. kapinyne rasta romėnų monetų. Minėti 1669 kaip Pašyšė. Pašyšių pradinė mokykla veikė nuo 1736. Buvę Piaunės pelkynai piečiau Pašyšių paversti ganyklomis. 1815 mišriame kaime Peter Datzen (Paszieszen) buvo 25 ugniakurai, gyveno 67 žmonės. 1905 kaimas Paszieszen valdė 820 ha žemės, buvo 92 gyvenamieji pastatai, gyveno 480 žmonių. 1901 įsteigta Pašyšių parapija, 1908 pastatyta sūrinė, 1910 pašventinta bažnyčia, 1911 – jos vargonai. 1912 gyveno 516 žmonių, veikė taupomoji-skolinamoji kasa, užeiga, pieninė, vėjo malūnas, kelios krautuvės, Christ. Butkeraičio (Buttgereit) dvarelis. Bažnyčios duomenimis 1901 iš 2090 gyventojų 1550 (74,2%) buvo lietuvininkai, 1912 iš 2230 – 1530 (68,6%). 1925 kaime gyveno 496 žmonės, veikė mokykla, pašto skyrius, valsčiaus įstaigos, policijos stotis, 2 pieninės, 2 vėjo malūnai, keletas krautuvių, 2 mediniai tiltai per Šyšą. Paštui priklausė Pašyšiai, Drunšiliai, Gurgždžiai, Piktaičiai, Šilviai ir Tautiškiai. Tarpukariu veikė Santaros skyrius, šaulių būrys, choras. 1939 gyveno 530 žmonių. SSRS okupacijos dešimtmečiais Pašyšiai nugyventi – išliko nedaugelio senų sodybų dalys.

L: Purvinas M., Purvinienė M. Pašyšiai // Statyba ir architektūra, 1999, Nr. 10.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jaunuolis iš Pašyšių, 1905 / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio

Iliustracija: Būdingas Pašyšių laukininko sodybos gyvenamasis namas, 1994