Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pastorius

evangelikų liuteronų kunigas.

pãstorius. Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis, kūrę pirmąsias lietuviškas knygas ir lietuvių religinę terminiją, kaip ir kiti lietuvių evangelikų liuteronų kunigai kartais vadinami pastoriais. Patys lietuviai evangelikai liuteronai kratosi šio barbarizmo. Šio pavadinimo Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios terminologijoje nėra, nes Mažosios Lietuvos evangelikai kunigai niekur ir niekada nesivadino pastoriais, o savo knygų tituliniuose lapuose pasirašydavo klebonais. Bažnytinėse liturginėse knygose (agendose, giesmynuose), Mažosios Lietuvos senuosiuose žodynuose ir gramatikose vartotas terminas kunigas, o ne vėlyvas germanizmas pastorius. Evangelikų liuteronų dvasininkus reikėtų vadinti taip, kaip savo kalba vadina tos tautos tikintieji. Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkai yra diakonai, kunigai ir vyskupai. Pastoriais tinka vadinti dvasininkus tų konfesijų, kurios ir pačios vartoja šį žodį (pvz., baptistų arba metodistų pastorius).

Iliustracija: Klaipėdos evangelikų baptistų pastoriaus, 1978–83 dirbusio vyresniuoju presbiceriu baptistų bendruomenėms Lietuvoje, Jono Inkeno ir jo žento, dabartinio Klaipėdos evangelikų baptistų pastoriaus ir Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininko Alberto Latužio šeimos, 1983 / Iš Rūtos Inkenaitės šeimos albumo