Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pasmaros serija

viršutinės kreidos turonio-mastrichčio aukštų geologiniai sluoksniai Mažojoje Lietuvoje.

Pasmarõs sérija, viršutinės kreidos turonio-mastrichčio aukštų geologiniai sluoksniai Mažojoje Lietuvoje. 1993 išskyrė A. Grigelis ir pavadino Pasmaros upės vardu. Sudaro Klaipėdos facinę zoną. Stratotipas – Žalgirės–53 gręžinyje 233,3–404,3 m gylyje. Mergelių ir aleurolitų storymė, apjungia Brastos, Bresto ir Galingos svitas. Slūgso ant Labguvos svitos, dengiama paleogeno arba kvartero nuogulomis.

Algimantas Grigelis