Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labguvos svita

viršutinės kreidos cenomanio aukšto sluoksniai Mažojoje Lietuvoje.

Labguvõs svità, viršutinės kreidos cenomanio aukšto sluoksniai Mažojoje Lietuvoje. 1993 nustatė A. Grigelis ir pavadino Labguvos miesto vardu. Sudaro Klaipėdos facinę zoną. Stratotipas – Drazdų (rus. Pridorožnoje) – 219,8–247 m gylio 45 gręžinys. Monotoniška žalsvai pilkų karbonatinių smėlių ir aleuritų storymė. Labguvos svitos pade slūgso bazinis 0,5 m storio fosforitinio smiltainio sluoksnis (Ūdros pluoštas). Storis siekia 34 metrus. Foraminiferų, dvigeldžių moliuskų fauna. Slūgso ant Jiesios svitos ir dengiama Brastos svitos.

Algimantas Grigelis