Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Galingos svita

viršutiniai kreidos sluoksniai Mažojoje Lietuvoje bei Karaliaučiaus krašte.

Galngos svità, viršutiniai kreidos sluoksniai Mažojoje Lietuvoje bei Karaliaučiaus krašte. 1995 išskyrė A. Grigelis ir pavadino Galingos upelio vardu. Sudaro Klaipėdos facinę zoną. Stratotipas – Žalgirės (rus. Bogatovo) – 53 gręžinys 233,3–298 m gylyje. Sudaro aleurolitai ir mergeliai. Svitos apatinėje dalyje uolienos silicifikuotos, storis iki 65 m. Fauna foraminiferų. Priskiriama Pasmaros serijai. Iš pradžių ši svita vadinta Žintų vardu.

Algimantas Grigelis