Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pasiuntinystės laiškas“

1903–1910 Tilžėje ėjęs misijoms skirtas leidinys.

„Pasiuntinỹstės láiškas“, 1903 X–1910 III Tilžėje ėjęs misijoms skirtas leidinys, iš pradžių kas mėnesį, vėliau kas 3 mėnesius po 4 puslapius, gotiškomis raidėmis. Leido iš pradžių Lietuviška baptistų draugystė, vėliau Evangeliška namų pasiuntinystės draugystė, nuo 1909 Lietuviška krikščioniška draugystė Žemaitkiemyje. Redaktorius Dovas Kalvaitis, nuo 1909 Dovas Skėrys. Spausdino Martynas Jankus Bitėnuose. Platintas ir Didžiosios Lietuvos evangelikų parapijose. Išėjo 39 numeriai.

Vytas Urbonas