Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pasaulio gaisras“

5 veiksmų Vydūno simbolinė tragedija.

„Pasáulio gasras“, 5 veiksmų Vydūno simbolinė tragedija, išleista 1928 Tilžėje. Įeiga (prologas) susideda iš 9 regėjimų (vizijų), kurių svarbiausia tema – moteris ir žmonija. Tautvilų Magė (svarbiausia veikėja) – lietuvininkė, pasižyminti dvasios ir kūno grožiu, užaugo tėvų dvare, vėliau studijavo Vokietijoje, pasisavino vokiečių kultūrą, tačiau išliko lietuvininke, grįžo į savo tėvynę. Prasidėjus karui, Tautvilų šeima rengėsi bėgti į Rusiją, bet Magė nenorėjo palikti savo tėviškės ir tautiečių. Besitraukiantys rusų kareiviai norėjo sudeginti Tautvilų namus, tačiau ji juos atkalbėjo. Šeimai pasitraukus, Magė liko kaip namų, tėviškės, tautos židinio simbolinė saugotoja. Atėję vokiečiai t. p. norėjo sudeginti Magės namus. Su vokiečių kareiviais atkeliavo ir jaunas lietuvis leitenantas Gintautas, padėjęs jai. Magės ir vokiečio majoro pokalbiais (juose Vydūnas išreiškė lietuvių ir vokiečių tautiškumą) parodyta, kaip vokiečių tauta nutolo nuo aukštojo žmoniškumo, kurį skelbė jos idealistai ir išminčiai. Majoro aistra Magei stiprėjo, vokiečiai turėjo trauktis. Majoras reikalavo, kad Magė iškeliautų su juo, paliktų savo tėviškę ir išsižadėtų lietuviškumo, bet ji nepakluso. Majorui uždegus Tautvilų namus, Magė pasirinko mirtį. Jos ir jos saugotų namų žūtis – Pasaulio gaisro simbolis. Tragedija baigiama Išeiga (epilogu) iš 6 regėjimų. Juose Vydūnas vaizdavo žmonijos raidą po baisaus Pasaulio gaisro; Magė rodyta kaip ateities, naujo žmogaus simbolis; karo baisumų patirtis kursto kerštą, ateityje regimas pasiruošimas naujam karui. Veikalo svarbiausia problema – žmogaus sąmoningumo ir žmoniškumo išbandymas, vieniems tragedijos herojams patiriant dvasinę ir fizinę prievartą (Magei, lietuvininkams), o kitiems įsigalint (majoras, vokiečių kareiviai). Vydūnas teigė, jog tautos ir žmonijos gyvenime itin svarbi žmogaus dvasinį stiprumą, žmoniškumą įkūnijančios moters–mergaitės reikšmė.

MLFA

Iliustracija: Vydūno knygos „Pasaulio gaisras“ viršelis, 1928

Iliustracija: Scena iš „Pasaulio gaisro“ Klaipėdos dramos teatre. Arvydas ir Magė – aktoriai Gintautas Pečiūra ir Irena Simonaitytė, 1979