Mažosios Lietuvos
enciklopedija

panteonas

Bitėnų–Rambyno kapinaitės

panteònas. Lietuvos Atgimimo metais greta Rambyno šventkalnio, Bitėnų–Rambyno kapinaitėse buvo sumanyta įrengti simbolinį Mažosios Lietuvos panteoną – perkelti ten svetur mirusiųjų krašto veikėjų palaikus ar pastatyti jiems kenotafus (simbolinius antkapius). Tokio panteono projektą 1991 parengė architektai M. ir M. Purvinai, senąsias kapines savo išaugintais retais medžiais apželdino Julius Balčiauskas. Nepaisant įvairių sunkumų, Vydūno draugija (vadovaujama Vaclovo Bagdonavičiaus), vasaromis susirinkdama Bitėnuose, daugelį metų tvarko senąsias kapines, pastatė tradicinio pavidalo vartus bei tvorą. 2003 Donelaičių giminės palikuonių lėšomis (organizatorius Lutzas Wenau) ten pastatytas simbolinis altorius kapinių šventėms – kartu ir atminimo ženklas Kristijonui Donelaičiui.

L: Purvinas M. Kaip atrodys kapinaitės (Bitėnai) // Klaipėda, 1992 III 14; Purvinas M., Purvinienė M. Bitėnų kapinaites tvarkant // Ramuva. 3. V., 1997, p. 73–74; Purvinas M., Purvinienė M. Mažosios Lietuvos paveldo globėjas (J.Balčiauskas) // Tėviškės žiburiai (Kanada), 1998 II 17, Nr. 8; Purvinas M., Purvinienė M. Dailinamos RambynoBitėnų kapinaitės // Tėviškės žiburiai (Kanada), 2002 X 29, Nr. 43; Purvinas M., Purvinienė M. Paminklas didžiajam poetui // Tėviškės žiburiai (Kanada), 2003 VI 17, Nr. 24; Purvinas M., Purvinienė M. Ar išliks Mažosios Lietuvos paveldas prie Rambyno? // Liuteronų balsas, 2003, Nr. 5(6).

Martynas Purvinas

Marija Purvinienė

Iliustracija: Kapų šventė Bitėnų–Rambyno kapinaitėse: kunigai Mindaugas Kairys, Reinholdas Moras ir Darius Petkūnas, 2003