Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paminklai, 3

rašytiniai veikalai ir kitos dvasinės kultūros kūriniai, skirti pažymėti istorinius įvykius ar kita.

pamiñklai, 3, rašytiniai veikalai ir kitos dvasinės kultūros kūriniai skirti pažymėti istorinius įvykius ar kita. Savotiški tokie paminklai – XIX a.–XX a. pradžios krašto bažnyčiose įrenginėtos lentos su išrašytomis karuose žuvusių parapijiečių pavardėmis, įvairiais memorialiniais įrašais (išliko Plikiuose, Katyčiuose ir kitur). Pvz., daug kūrėjų siekė įamžinti senųjų prūsų atminimą. Po 1945 išeivijoje Vilius Pėteraitis kvietė rašytiniuose paminkluose įamžinti Mažąją Lietuvą, tam buvo įkurtas Mažosios Lietuvos Fondas. Tokiu paminklu laikoma pati Mažosios Lietuvos enciklopedija.

L: Faber K. Geschichtliche Nachrichten vom Galtgarbenschen Berge… Königsberg, 1821; Pėteraitis V. Pastatykime Mažajai Lietuvai negaištančių paminklų // Keleivis, 1954, Nr. 7/8 (36/37); Ulrich H. Das Schicksal der Bau- und Kunstdenkmäler in den Ostgebieten des Dentschen Reiches und im Gebiet von Danzig. Bonn/Berlin, 1963; Purvinas M. Rusnė tapo kultūros paminklu // Klaipėda, 1992 II 4; Purvinas M., Purvinienė M. Paminklas Priekulės šventovei // Tėviškės žiburiai (Kanada), 1993 III 2; Purvinas M., Purvinienė M. Ar stovės Šilutėje paminklas Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos // Pamarys (Šilutė), 1997 III 29; Purvinas M., Purvinienė M. „Nutarėm jungtis prie Lietuvos…“ (paminklas Šilutėje) // Tėviškės žiburiai (Kanada), 1998 I 20.

Martynas Purvinas