Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pagėgių lietuvių gimnazija

Klaipėdos krašto mokyklų draugijos įsteigta mokymo įstaiga Pagėgiuose.

Paggių lietùvių gimnãzija. 1926 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos įsteigta progimnazija iš pradžių veikė ankštose patalpose ir turėjo vos 11 mokinių. 1929 Vilius Gaigalaitis kreipėsi į Direktoriją draugijos vardu prašydamas subsidijuoti naujo mokyklos pastato statybą Pagėgiuose netoli plento (tuo metu mokykla jau turėjo 98 mokinius). Gauta parama ir iš Lietuvos švietimo ministerijos. Gimnazijoje buvo 13 klasių ir 355 mokiniai. Prie gimnazijos 1937–1938 veikė ir parengiamoji pradžios mokykla su 4 klasėmis, 170 mokinių.

Dar skaitykite Donelaičio gimnazija Pagėgiuose.

MLFA

Iliustracija: Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos rūmai. Atviruko fotografas ir leidėjas G. Klimkaitis, 1934 / Iš Jadvygos Špokaitės šeimos albumo

Iliustracija: Gimnazijos mokytojai: antroje eilėje trečia sėdi Olga Paulikienė, penktas stovi direktorius Liudvikas Tonas, 1935 / Iš Algio Pauliko šeimos albumo