Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otonas Paleikaitis

Lietuvos konsulatų Vokietijoje tarnautojas.

Paleikáitis Otonas 1889 XII 23Balupėnuose (Pilkalnio aps.) 1941, Lietuvos konsulatų Vokietijoje tarnautojas. Mokėsi Karaliaučiaus komercijos institute, vėliau pakviestas į Lietuvos Respublikos atstovybės prekybos skyrių Berlyne. Nuo 1923 Lietuvos Respublikos konsulato Tilžėje raštvedys, nuo 1933 Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Karaliaučiuje sekretorius. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir SSRS Paleikaitis suimtas nacių gestapo. Žuvo vokiečių koncentracijos stovykloje.

LE

MLFA

Iliustracija: Otonas Paleikaitis / Iš Anso Lymanto archyvo